KURAN’da Ne Nerede?

SURE İSİMLERİ VE AYET NUMARALARI

Yazılarda sure isimleri ve ayet numaraları kısaltılarak yazılabilir. Bu kısa yazımlara birkaç örnek:

 • MAİDE SURESİ 13: Maide Suresi 13. Ayet
 • Maide-13: Maide Suresi 13. Ayet
 • 5/Maide 13: Sure, Maide Suresi 13. Ayet
 • 5/13: Sure, 13. Ayet
 • (5:13) Sure, 13. Ayet

Bu yazılarda da ayetleri kaynak göstermek için zaman zaman bu kısaltmalar kullanılacaktır.

 

RESMİ KURAN SIRASI & İNİŞ SIRASI

Ayetlerin inişine dair 2 görüş vardır. Kadir Suresi 1. Ayete göre tüm kitabın bir defada indirildiği düşünülebilir. Furkan Suresi 32. Ayete göre ise, ayetlerin parça parça indiriği görüşü de mevcuttur.

 

Kadir-1: Şüphesiz Biz, değerli sayfalar içindeki Kur’ân’ı Kadr gecesinde indirdik.

Furkan-32: İnkâr edenler dediler ki: “Kur’an ona toptan, bir kerede indirilseydi ya!” Biz böyle yaptık ki, onunla senin kalbini dayanıklı kılalım. Biz onu parça parça/ayet ayet okuduk

 

Kadir gecesini karanlıklarda bulunan kişinin hakikatları ayetlerden öğrenmeye başlaması ve zihninin vahiy/ayet ile aydınlanmaya başlaması olarak değerlendirmek gerekir. Dolayısı ile her bir kişinin kadir gecesi başka olur.

 

KURAN MEAL/TERCÜME ÇEŞİTLERİ

Kuran Meallerini kullandıkları metod açısından 4 ana başlık altında toplamak mümkündür.

 • Kuran’ın lafzına uygun, birebir çeviri (Metinde ne yazıyorsa)
 • Uyarlamalı semantik/anlam çevirisi (Metin ne diyorsa)
 • (Sosyolojik açıdan) Yorumlu çeviri (Metin ne demek istiyorsa)
 • Sözcük çevirisi – Kırık Meal (Metinde ne varsa)

Bu sebepten dolayı bir ayetin 4 farklı türde tercümesi yapılabilmektedir.

 

 

KURAN TEFSİR/YORUM ÇEŞİTLERİ

 • Felsefi anlayış (Çevirmenin kendi anlayabildiği ihtimaller)
 • Ayetlerle ilişkili anlayış (Ayetlerin ayetlerle açıklanması)
 • Rivayetlerle anlayış (Rivayetlerin ayetleri açıklaması)

 

ALFABE, TRANSCRİPT

Kuranı inceleme noktasında en büyük bariyer alfabesinin farklı olması olarak görülebilir. Bu sıkıntıyı hızlı aşmanın yolu transkript metin kullanmaktır. Yabancı bir alfabedeki harflerin birebir latin harflerine çevrilmesine Transkript denir.

 

Arapça kelimelerin latin harfleri ile yazılışına örnek:

|بسم BSM adıyla | الله ELLH Allah’ın |

| الرحمن ELRḪMN Rahman | الرحيم ELRḪYM Rahim |

 

ARAPÇA’DA KÖK-HARFLER

Arapça kelimeler genelde 3 sessiz harften oluşan kök-kelimelerden türetilmektedir. Her bir kök-kelimenin bir anlamı vardır. Bu kök-kelimeye eklenen sesli harflerle yeni kelimeler türetilir. Bu türetilen kelimeler kök anlam çevresinde kalır; alakasız bir anlama gitmez. Sistematik olarak bir kökten 2.000 den fazla kelime türetilmesi mümkündür.

 

Türkçe’yede geçmiş olan birkaç kelime ve KÖK-Harfleri:

K-F-R:                   KaFiR, KüFüR, KeFaRet

E-M-N:                 İMaN, EMaNet, EMNiyet

M-L-K:                  MüLK, MeLeK, MeLiK

 

Sembol İşaret Kullanımı

[]                Arapçasındaki okunuş
()                Anlam açıklaması, atıfta bulunulan şey\kişi
/                  Eş anlamlı ifadeler
\                  Veya, diğer anlam
{}                Harekesiz transcript yazılış